Top weekend 2022!!

Zo mensen het was me het weekend wel, onvergetelijk, deze kan in de boeken.
Met een redelijk korte aanloop tijd is het ons dan toch gelukt om er een fantastisch feest van te maken, met de inzet van de vele vrijwilligers het was top.
Onze speciale dank gaat uit naar de sponsoren die allen graag meededen om er een fantastische happening van te maken.
Alle lof voor de eensgezindheid van deze ondernemers die ons steunden in financieel opzicht.
Andere boden hun diensten aan zonder winst oogmerk.
Onder andere jachthaven Waterland, voor de opvang van onze waterploeg.
En niet te vergeten Mark C. Mes voor het aanleveren van de benodigdheden en ontwerp van de shirts en caps.
Onze dank gaat zeker ook uit naar onze gemeente Waterland, die alles in het werk hebben gesteld, om ons er met vergunning aanvraag in raad en daad in bij te staan.
Ik moet zeker onze havenmeesters bedanken voor hun bijdrage in het geheel.
Onze speciale dank gaat uit naar burgemeester Marianne van der Weele, die de
aanzet gaf, om er samen een plan van aanpak te maken waar een ieder zich in kon vinden.
Tevens deed ze met alle liefde onze prijs uitreikingen.
Een echte verbinder, dus dankbaar daar voor.
Met trots kijken wij terug op een ieder die dit afgelopen weekend ons evenement van Jan Haring hebben bezocht deelnemers en bezoekers, want jullie zijn toppers.
Namens alle jongens en meisjes van Jan Haring dank daar voor.