Jan Haring Race 2018

Het “Jan Haring Weekend”, de “Jan Haring Race” en de “Jan Haring Palingrookwedstrijd”.

Het zijn inmiddels een drietal taalbegrippen geworden welke staan voor strijd, spanning, vermaak en gezelligheid. Ze mogen dan ook best nog eens allemaal apart worden benoemd.

Het begrip  “Jan Haring Weekend” staat voor gezelligheid, ontspanning en vermaak voor heel veel Waterlanders, dagjesmensen en toeristen. Niet voor niets door velen het gezelligste weekend van Monnickendam genoemd. Die eretitel heeft het door de jaren heen verdiend, daar zijn we trots op. Het brengt de mensen samen en laat ieder genieten op zijn eigen manier. Het optreden van de vele koren voor de liefhebbers van zang en muziek, het wedstrijdzeilen voor de schippers met hun bemanningen en tenslotte de palingrookwedstrijd welke er is voor de deelnemers én de bezoekers die zich de vers gerookte vis altijd goed laten smaken. Er wordt er nooit een weggegooid!

Dan het begrip de “Jan Haring Race”, de beruchte hardzeilwedstrijd waar het ooit 26 jaar geleden allemaal mee is begonnen. Deze klassieker voor “platbodems”, staat voor onderlinge strijd, tactische zeil manoeuvres, onverschrokken acties en het trotseren van de wispelturige elementen met schepen welke hun sporen allang hebben verdiend op de Hollandse wateren. De traditionele uitstraling van dit prachtig onderhouden erfgoed is voor iedereen een inkijkje in het nautische verleden van een natie welke onlosmakelijk met water is verbonden. Het geeft inkijk naar de tijd dat er geen of nauwelijks plaats was voor zeilromantiek, maar een tijd van keihard werken om aan de koste te komen om de hongerige kelen te vullen. Wat er nu nog van vaart is de schat welke ons is nagelaten en welke in stand wordt gehouden door de échte liefhebbers van oude zeilschepen.

We hopen in de editie 2018 weer een hoop deelnemende schepen te mogen begroeten. Hoewel een lichte daling van het aantal schepen valt waar te nemen hopen wij dat een ieder zich er voor zal inspannen dit aantal weer op peil te laten komen. Elk idee daarvoor is ons welkom.

Als laatste dan het begrip “de Jan Haring Palingrookwedstrijd”. Een unieke mengeling van allerlei mogelijk visrookinstallaties. De meeste “rooktonnen” door de rokers zelf gemaakt en voorzien van technische snufjes. Meters (zelfs digitale) voor de temperatuurcontrole, deurtjes en schuifjes om de toevoer van lucht te kunnen regelen en de natte jute zakken om “de rook erop te krijgen”. Hightech gecombineerd met de oude tradities van het visroken. Een mooie combinatie. We zien dat de bezoekers zich interesseren voor de ambachtelijke wijze van het visroken. Maar waar het de rokers zelf om gaat, niet een uitgezonderd, is de eeuwige roem om winnaar te zijn van deze unieke rookwedstrijd. Nergens ter wereld is er een palingrook-wedstrijd waar, zoals dit jaar in Monnickendam, honderd en negentien deelnemende amateurs aan meedoen. Er wordt nog serieus onderzocht of dit vermeldingswaardig is voor het Guinness Book of Records!!! Zeker 98% van deze deelnemers komt uit Monnickendam. Het zit dus duidelijk in de genen van de Monnickendammers.

Voorgaande bloemlezing laat zien waar De Stichting Monnickendammer Hardzeildagen voor staat en laat ook zien wat het te weeg brengt. Met talloze vrijwilligers wordt een prachtige traditie in ere gehouden en worden zo wel op het water als op de wal grote inspanningen geleverd dit alles in goede banen te leiden en dit feestweekend in leven te houden.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door onze vaste en onze nieuwe sponsoren. Zij maken het ons mogelijk dit weekend in stand te houden. Onze hartelijke dank hiervoor, zonder jullie bijdragen kunnen wij ook niets. Het motto 2018 is dus; Monnickendam verdient zijn Jan Haring Weekend!

Het Bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Monnickendammer Hardzeildagen wenst de zeilers, rokers, muziekliefhebbers, terras-tijgers en bezoekers een fantastisch Jan Haring Weekend 2018!

Cor Groenewoud, voorzitter

Unieke aanbieding!

Zeilers van de Jan Haring Race 2018 opgelet, hier volgt een unieke aanbieding!

Om uw Jan Haring Weekend nóg aantrekkelijker te maken willen wij iedere deelnemer die een nieuw deelnemend schip weet aan te brengen het inschrijfgeld kwijtschelden.
Dus indien u een schipper weet over te halen om in te schrijven (alleen indien deze de afgelopen drie jaar niet heeft meegevaren) dan zeilt u voor niets!

Dus pak uw voordeel, mooier kunnen we het niet maken.

Het Bestuur